Interim management

Door omstandigheden kan er binnen een organisatie tijdelijk behoefte ontstaan aan een professionele manager met kennis en ervaring op het gebied van vastgoed en vastgoedondernemingen. Wij kunnen de passende capaciteit aanbieden op management/directie niveau.

Ervaring en competentie telt, maar het blijft mensenwerk. Daarom investeren wij veel tijd en energie in de vraagstelling en de doelstelling van de opdrachtgever, alvorens tot invulling van de positie over te gaan. Wij willen begrijpen wat u beoogt.

H. Groot

Harry Groot RC

+31 (0)30 251 63 66
  E-mail
  LinkedIn