Asset management

Hoe doordacht uw strategie voor uw vastgoed(portefeuille) ook is, het succes wordt bepaald door een effectieve uitvoering en aansturing. Realfort is gespecialiseerd in advisering bij en management van uw vastgoed. Op basis van uw beleid en rendementsdoelstellingen dragen wij zorg voor een optimaal rendement, aansturing van het dagelijks technisch en administratief beheer en de verhuurmakelaars en geven wij permanent actueel inzicht in de prestaties van uw vastgoed.

Wij staan voor een onafhankelijke wijze van werken en investeren in een langetermijnrelatie met u en uw organisatie. Wij investeren niet zelf in vastgoed, maar vertegenwoordigen uitsluitend uw belangen.

Vastgoed is niet waardevast. Diverse belangen en krachten in de vastgoedmarkt beïnvloeden de waarde(ontwikkeling). Effectief dagelijks management is vereist om vastgoed op waarde te krijgen, te houden en daar waar nodig te optimaliseren. Met onze bewezen staat van dienst, kennis en gekwalificeerd netwerk kunnen wij uw slagkracht aanzienlijk vergroten op het gebied van vastgoed(portefeuille) management.

Realfort voert ten behoeve van eigenaren van vastgoed(portefeuilles) totaal management; de activiteiten zijn onder andere:

  • Advies over de organisatie van het management van een portefeuille
  • Uitvoeren (portefeuille)analyse met vertaling naar concrete aanpak
  • Het voeren van management over individueel vastgoed of vastgoedportefeuilles binnen vooraf vastgestelde kaders (zoals rendement, budget, scope etc.)
  • Pro-actieve begeleiding gedurende de gehele beleggingscyclus, van aankoop tot en met verkoop
  • Advies bij en het organiseren van vastgoedfinanciering
  • Regelmatig overleg en inzichtelijke rapportages over prestaties vastgoed(portefeuille)
  • Contact onderhouden met bestaande huurders en anticiperen op de wensen en overwegingen van de huurders
  • Faciliteren, aansturen van de verhuurmakelaars
  • Direct betrokken bij de onderhandelingen met (kandidaat)huurders
  • Realfort voert zelfstandig asset management in opdracht van vastgoedeigenaren. Ook wordt in opdracht van de aandeelhouder(s) over meerdere vennootschappen (statutair) directie gevoerd in combinatie met volledig asset management.

M. van Hove

Mark van Hove MRICS

+31 (0)30 251 63 66
  E-mail
 LinkedIn

Oscar Mastwijk

+31 (0)30 251 63 66
  E-mail
  LinkedIn