Transactiemanagement

Realfort adviseert en begeleidt haar opdrachtgevers bij het organiseren en managen van het transactieproces. Kennis, begrip van de doelstellingen en het beleid van de opdrachtgever zijn bepalend voor onze inzet. Onafhankelijkheid, persoonlijke toewijding en ervaring zijn kenmerkend voor onze aanpak met aandacht voor onder andere:

  • Feitenonderzoek/due diligence
  • Marktanalyse en marktbenadering
  • Het voeren van onderhandelingen en de contractering
  • Aansturing en integratie activiteiten betrokken derden (bijv. advocaat, notaris, taxateur)

 

O. Mastwijk

Oscar Mastwijk

+31 (0)30 251 63 66
  E-mail
  LinkedIn